ดาวน์โหลดหนังสือราชการ กพศ.ละลมห้วยตามอญ

เชิญดาวน์โหลดหนังสือราชการ กพศ.ละลมห้วยตามอญ

เริ่มใช้วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

เลขที่หนังสือ

/ลงวันที่

เรื่อง หมายเหตุ
10/03/2557

เอกสารตัวอย่างนวัตกรรมการอ่าน (file1) (file2) (file3) (file4) 

 

 05/03/2557

เอกสารแรมคืนลูกเสือ

 

๑๗/๒/๕๗

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสอน scan และ  NT

คำสั่ง NT ๕๖

 คำสั่ง LAS ๕๖

คำสั่ง scan 56

 

กพศ.๒๑/ว๘

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET 

-โรงเรียนในสังกัด

-โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

 

 

แบบฟอร์มสารสนเทศด้านบุคลากร

 

กพศ.๒๑/ว๓

เชิญประชุมและฝึกซ้อมกีฬา 

นำส่ง

ประกาศ

 

กพศ. ๒๑/ว ๒๘

/๑๖ ส.ค. ๒๕๕๖

ขอเชิญประชุม  
 19 ส.ค. 56  ร่างรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ วิชาหลัก   ที่เสนอในที่ประชุม ๑๙ ส.ค. ๕๖ ณ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ดาวน์โหลด  
19 ส.ค. 56 เอกสารการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด
 
28 ส.ค. 56

เอกสารโครงการ ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์

-หนังสือนำส่ง

-สำเนาโครงการ

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

-กำหนดการและคำชี้แจง

-บัญชีลงเวลาสำหรับนักเรียน (ใช้ล้างหนี้เงินยืม)  PDF

 ให้แต่ละโรงเรียนดาวน์โหลดและดำเนินการตามกำหนด

-บัญชีลงเวลาให้จัดส่งที่ผอ.ชาญวิทย์ภายในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 56

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ดี

 

Additional information