คณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

  • พิมพ์

 

19 - 20 พฤศจิกายน 2559 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอภูสิงห์ ณ วัดตะเคียนราม มีพสกนิกรในอำเภอภูสิงห์เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม