ทำบุญตักบาตร วโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ดูภาพกิจกรรม

Additional information