วันปิยมหาราช ประจำปี 2559

  • พิมพ์

วันปิยมหาราช ประจำปี 2559

22

เนื่องจากวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระราชทานชีวิตใหม่ให้อิสรภาพแก่ปวงชน ณ ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ประมวลภาพกิจกรรม