วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

วันแม่แห่งชาติ 

วนแม

เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ทางโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมจึงได้จัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถขึ้น ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเป็นอย่างดี ประมวลภาพกิจกรรม

Additional information