อำเภอภูสิงห์จัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ปีการศึกษา 2559

อำเภอภูสิงห์จัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล รุุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ปีการศึกษา 2559

111

เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอภูสิงห์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย/หญิง ขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนขุขันธ์ ประมาวลภาพกิจกรรม

Additional information