การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 "ภูสิงห์เกมส์"

การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 "ภูสิงห์เกมส์"

ภสงหเกมส

เมื่อวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2559 ทางกลุ่มโรงเรียนในเขตอำเภอภูสิงห์ ได้จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 "ภูสิงห์เกมส์" ขึ้น ณ สนามกีฬาในเขตตำบลห้วยตึ๊กชู เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ประมวลภาพกิจกรรม

Additional information