พระธรรมทูต

พระธรรมทูต

หนาปก

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 พระธรรมทูต นำโดย พระครูปลัด คำภีโร ได้มาให้การอบรมธรรมะ แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ในหัวข้อเรื่อง การขอขมาพระในบ้าน คือ พ่อกับแม่ และ ขอขมาครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน ณ ห้องประชมโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ประมวลภาพกิจกรรม

Additional information