พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

สวนสนาม

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะครูได้นำนักเรียนจัดกิจกรรม "พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม" นายชาญวิทย์  สันดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ร่วมเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม และได้จัดกิจกรรมให้ลุกเสือทุกนายได้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ประกอบไปด้วย ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 128 นาย ผู้บังคับบัญชา 10 นาย  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ภาพกิจกรรม

Additional information