รณรงค์เปิดโครงการรูปแบบประชารัฐ "คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละลม

1

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เปิดโครงการรูปแบบประชารัฐ "คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละลม ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  ณ ริมแม่น้ำบ้านละลม เพื่อกำจัดผักตบชวาและเป็นการแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ สร้างปัญหาอย่างมากมาย ทั้งการสัญจรทางน้ำ การสร้างความตื้นเขินในแหล่งเก็บกักน้ำ รวมถึงปัญหาการกีดขวางการไหลระบายของน้ำตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ ภาพกิจกรรม

Additional information