พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 29 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งปีนี้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 13 คน แยกเป็นชาย 4 คน หญิง 9 คน

       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแขกผู้มีเกียรติในเขตบริการของโรงเรียน ในนามคณะครูโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมต้องขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  ประมวลภาพกิจกรรม

Additional information