ตรวจขั้นที่ 5 (ลูกเสือสามัญ)

        เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมรับการตรวจประเมินผลขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล โดยมี นายสมยศ  พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) มาเป็นประธานคณะกรรมการ นางสุนันทา  ลีลา, นายสุริยา แก้ววงศา นางชญาณิศา วัฒนะอะโณ และนายชาญวิทย์ สันดอน เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนผู้รับตรวจจากโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 3 นาย  บ้านทำนบ 3 นาย บ้านละลม 3 นายและบ้านชำเบง 1 นาย การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมภาพกิจกรรม

Additional information